Stafettkampen

Detta är en Konferens / Företagsaktivitet som är lämpligast för utomhusbruk. Den är i lite lättare form men där ändå laget / gruppens samarbete och strävan att nå målet sätts på prov. Alla övningar går i Stafett-tema där två lag / grupper tävlar mot varandra på respektive övning för att skapa lite Fightingspirit… Stafettkampen kan anordnas i princip var som helst där det finns lite större öppna ytor, men där en park, fotbollsplan eller t. ex. en parkeringsplats kan vara ett bra alternativ.

...det mesta är tillåtet!

Stafett med röda 20 flaskors drickabackar där målet är att ta sig fram och tillbaka på den utstakade banan utan att någon kliver av. Samarbete, Snabbhet och teknik sätts på prov.

Hela laget måste hjälpa till att balansera det stora A:et samtidigt som en i laget står I A:et och sedan ta sig från start till mål…

Använd hängrännorna och transportera bollar från punkt A till punkt B. Men har Du en boll i Din ränna så får du inte flytta på dig och banan är längre än vad rännorna räcker till, så det gäller att alla är med…

Bär en “skadad” runt en bana på tid utan att tappa den “skadade” eller krocka med motståndarlagets ekipage. Och tiden går…

Ett par träskor sitter ihop med varandra med en stålställning där man bara kan ta ett fast steg åt gången. Hysteriskt balansnummer med extra skratt…

Manövrera en terräng-gående Segway X2 i en manöverbana på tid. Har ni några i laget som har den balans som krävs utan att köra ner konorna som man skall köra mellan..

OBS! Tillval mot extra debitering