Stafettkampen

Detta är en Konferens / Företagsaktivitet som är lämpligast för utomhusbruk. Den är i lite lättare form men där ändå laget / gruppens samarbete och strävan att nå målet sätts på prov. Alla övningar går i Stafett-tema där två lag / grupper tävlar mot varandra på respektive övning för att skapa lite Fightingspirit… Stafettkampen kan anordnas i princip var som helst där det finns lite större öppna ytor, men där en park, fotbollsplan eller t. ex. en parkeringsplats kan vara ett bra alternativ.

Kämpa Fightas Balansera Skratta ...det mesta är tillåtet!