Vi har specialiserat oss på arrangemang med ACTION sedan 1991

Inga idéer eller utmaningar är för extrema äventyrliga utmanande actionfyllda

Nu ger vi kurser i Förarbevis för vattenskoter.​

Med början våren 2022 så ger vi på Action Event kurser i Förarbevis för vattenskoter i Jönköping.

ETT URVAL AV VÅRA NÖJDA KUNDER